NGUNI KLUBS
______________________________________________
Noordelike Klub Natal Klub Sentrale Klub Karoo Klub


Cecilia Prinsloo-Van der Linde
cecilia@pvdllaw.co.za
Posbus 13615
  ●  Hatfield  ●  0028

Sel: 082 359 1696
www.northernnguni.co.za


Nico Harris
nico.w.harris@gmail.com
Posbus  161  ●  Melmoth  ●  3835
Sel: 082 773 4545
Faks: 086 546 5563
www.kznnguni.co.za


Archie du Plessis
archieduplessis@vodamail.co.za
Posbus 145
  ●  Jagersfontein  ●  9974
Sel:  082 460 4818


Kevin Watermeyer

kevin@ngunicattle.com
Posbus 259
  ●  Graaff Reinet  ●  6280
Tel: 049 841 1452  
Sel: 072 867 0838
Faks: 086 624 2237

       
Oos Kaap Klub HoŽveld Klub Kalahari / Noord Kaap Wes Kaap Klub

Andries du Preez
baviaans08@gmail.com
Posbus 2133
  ●  Grahamstown  ●  6140
Tel: 046 622 4080
Sel: 082 445 0978
www.eastcapenguni.co.za

Kevin Rogers
Kevin.rogers@wits.ac.za
109 Blairgowrie Drive
  ●  Randburg  ● 
2194
Tel:  011 787 5089  
Sel: 082 336 7827
Faks: 086 553 6369

Albert Voster
albert-erna@mweb.co.za
Posbus 8  ●  Modderrivier  ●  8700
Tel:  (053) 581 7040
Sel:  083 644 1234
Faks:  086 672 8725

Lochner Eksteen
exteen@telkomsa.net
Posbus 123  ●  Piketberg  ●  7320
Tel:  (022) 913 1946
Sel:  071 987 8257
Faks:  (022) 913 1946

____________________________________________
  Kliek hier vir die PDF weergawe

 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  © 2008 - 2021  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions