NGUNI KLUBS
______________________________________________
Noordelike Klub Natal Klub Sentrale Klub Karoo Klub


Cecilia Prinsloo-Van der Linde
n.nguni.club@gmail.com
Posbus 10
  ●  Marken  ●  0605

Tel: 012 348 4375
Sel: 082 359 1696
www.northernnguni.co.za

 

Sandi Calverley
Sekretaresse
mbutu@lantic.net
Postnet Suite 57
  ●  Privaatsak X5516  ●  Scottburgh  ●  4180

Sel: 082 723 8223
www.kznnguni.co.za


Dawie Kotzé
dawieko@gmail.com
Posbus 91
  ●  Colesberg  ●  9795
Sel: 073 626 6873


Kevin Watermeyer

kevin@ngunicattle.com
Posbus 259
  ●  Graaff Reinet  ●  6280
Tel: 049 841 1452  
Sel: 072 867 0838
Faks: 086 624 2237

       
Oos Kaap Klub Hoëveld Klub Kalahari / Noord Kaap Wes Kaap Klub

Phumi Kwayimani
smartbooksa1@gmail.com
9 Tiverton Straat
  ●  Parklands  ●  Wes-Kaap  ●  7441
Tel: 021 400 2735
Sel: 079 739 7100
www.eastcapenguni.co.za

Kevin Rogers
Kevin.rogers@wits.ac.za
109 Blairgowrie Drive
  ●  Randburg  ● 
2194
Tel:  011 787 5089  
Sel: 082 336 7827
Faks: 086 553 6369

Albert Voster
albert-erna@mweb.co.za
Posbus 8  ●  Modderrivier  ●  8700
Tel:  (053) 581 7040
Sel:  083 644 1234
Faks:  086 672 8725

Lochner Eksteen
exteen@telkomsa.net
Posbus 123  ●  Piketberg  ●  7320
Tel:  (022) 913 1946
Sel:  071 987 8257
Faks:  (022) 913 1946

 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  © 2008 - 2024  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions