2024 KALENDER
______________________________________________

MEI 23 Umsenge Telersgroep Veiling
         Katalogus
     
JUNIE 20 Teams Raadsvergadering
     
AUGUSTUS 15 Teams Raadsvergadering
     
SEPTEMBER 11 Raadsvergadering
  12 Algemene Jaarvergadering
  13 Nasionale Veiling
     
OKTOBER 15 Sentrale Nguni Klub Algemene Jaarvergadering
  16 Sentral Nguni Klub Veiling
     
NOVEMBER 09 Amathole Telersgroep Veiling
  21 Teams Raadsvergadering
     
DESEMBER 13 Nguni Kantoor Sluit
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  2008 - 2024  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions