2020 KALENDER
______________________________________________
            
OKTOBER 01 ECNC AJV
  20 Sentrale Nguni Klub AJV
  21 Sentrale Nguni Klub Veiling
      Pamflet
      Katalogus
      NetAuctions
      Meer inligting
  24 KZN Lente Bulveiling by Mooi River
     
NOVEMBER 07 Noordelike Nguni Klub Veiling
      Katalogus
  14 Amathole Nguni Telers
      Pamflet
      Katalogus
  19 Raadsvergadering
  20 AJV
  21 Nasionale Veiling
  25 Exsteen Nguni Elite Veiling
      Katalogus

2021 KALENDER
______________________________________________

FEBRUARIE 20 Hamman Nguni Veiling
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  2008 - 2020  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions