2024 KALENDER
______________________________________________

JANUARIE 08 Nguni Kantoor Open
     
FEBRUARIE 15 Teams Raadsvergadering
  23 Noordelike Nguni Klub Algemene Jaarvergadering
  24 Noordelike Nguni Klub Veiling
     
APRIL 16  Hamman Ngunis Veiling
  18 Teams Raadsvergadering
     
MEI 04 KwaZulu Natal Elite Nguni Veiling
  23 Umsenge Telersgroep Veiling
     
JUNIE 20 Teams Raadsvergadering
     
AUGUSTUS 15 Teams Raadsvergadering
     
SEPTEMBER 11 Raadsvergadering
  12 Algemene Jaarvergadering
  13 Nasionale Veiling
     
OKTOBER 15 Sentrale Nguni Klub Algemene Jaarvergadering
  16 Sentral Nguni Klub Veiling
     
NOVEMBER 09 Amathole Telersgroep Veiling
  21 Teams Raadsvergadering
     
DESEMBER 13 Nguni Kantoor Sluit
 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  2008 - 2023  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions