JOERNAAL ARTIKELS
______________________________________________
  
2019 JOERNAAL
Kliek hier vir die volledige joernaal

  Cross-breed with the adapted Nguni breed for highter returns
  Ease of calving
  Four cows
  Functional efficiency revisited: Using one of the main pillars when selecting productive cattle
  Growth patterns of beef cattle
  Identification of beef cattle
  Making sense out of maturity types in beef cattle
  Mother knows best
  Nguni cattle ready for climate change
  Performance of Nguni and Nguni x Angus calves
  Producing an efficient cow herd
  Reproduction - the most important trait
  The advantages of crossbreeding in beef cattle
  The value of breeding seasons
  The value of ICAR membership
  Why breed for 60 days?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
2018 JOERNAAL
Kliek hier vir die volledige joernaal

  An additional quality system
  Breeding values for fertility
  Elite toekennings / awards
  Fokus op jou sterkpunte
  Future-mindedness: Producing promising prospects for chattel, cattle and capital
  Genomics perspective
  Good Reads: Understanding animal breeding
  Investigation into the precision feeding and performance of Nguni cattle in a feedlot environment
  Is scientific breeding contradictory to veld productivity?
  Mixed Production Unit & Grootfontein Agricultural College
  Optimalisering van koeikudde doeltreffendheid
  Photography: Do's and Don'ts
  Protein nutrition in beef animals
  SABeefBulls.com - A complete decision tool for beef cattle breeding
  Some facts, myths & perceptions in animal breeding
  Telersgenootskappe: 'n Toekomsperspektief
  The Nguni Journey
  Uit die mond van ons boere
  Water: The most important nutrient for cattle
  Water is life: Respect it, Conserve it and Enjoy it!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
2017 JOERNAAL
Kliek hier vir die volledige joernaal

  Betekenis van ICAR lidmaatskap
  Breeding values for longevity
  Die karkas- en vleiskwaliteite van die Nguni
  Genetiese produksievlak
  Groeitoetse van jong Ngunibulletjies
  Ideale moederlyn vir vleisproduksie
  Kantoor verslag
  Leadership essentials
  Mating systems
  Meissnertabelle
  Mixed Production Unit & Grootfontein College
  New perspective on the origin of Nguni cattle
  Nguni & Suid-Afrikaanse produksiestelsel
  Om te meet is om te weet
  Rumenflora en die invloed daarvan op aanpasbaarheid
  Selecting for calf - cow ratio
  Sorg vir jou weiplante
  Synergy in data recording - Part 1
  Synergy in data recording - Part 2
  The role of DNA analysis in the breeding of animals
  Unique but part of a bigger world
  Veldbrande

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
2016 JOERNAAL
Kliek hier vir die volledige joernaal

 

  Voedingaanvulling van 'n veldkudde
  Afronding op veld of aangeplante weiding
  Bees brusellose - sit ons op 'n tydbom?
  Beginsels vir volhoubare weiveldbenutting
  Breeding strategies for Nguni Cattle
  Cow values - A combined genetic selection index for South African Beef Cattle Breeders
  Genetic improvement of the cow herd
  Genomic selection and how it fits into BLUP breeding values
  Good leadership
  Growth, size & efficiency of Nguni cattle for optimum adaptation and reproductive efficiency
  Inbreeding vs Line-breeding
  Innovasie is slegs vir almal
  KontemporÍre groepe
  Laer energie rantsoen as alternatief vir die Nguni
  Curing hints for cow hides, game skins and trophies
  Picking the right bull
  Praktiese veldbestuursriglyne na krisisdroogtes
  Weaner calf vs. Ox
  Teelseisoene
  Turksvye - Die vergete staatmaker
  Voorkoms evaluasie volgens norme van funksionele doeltreffendheid
  When the going gets tough, keep on marketing
  Winsgewende Nguni-teler

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

2015 JOERNAAL
  Alternative Marketing Strategies for Indigenous Beef Cattle
  Description of Nguni Cattle
  Die Evaluering van die Nguni Koei in Terminale Kruisteling
  Growth of a Foetus in the Cow
  Rooiwater in Suid Afrika
  RPO - Nerpo Kode van Beste Praktyke
  RPO Newsletter
  Seleksiebesluite vir die KommersiŽle Vleisveeboere
  Terminal Crossing:  A Practical Example
  The Effect of a Geographical Area and Ecotype on the Performance of Nguni Cattle

2013 JOERNAAL
  Angus x Nguni progress
  DNS profiele
  Income potential
  Nguni Eko-bees
  Nguni sale prices
  Office report 2013
  Practical Bull Management
  Prestasietoetsing - Wat is die Voordele
  Reproduction Index
  Skrotum variasies en die implikasies daarvan

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

2012 JOERNAAL
  Boodskap van President
  Breeding Values
  Chair Persons 2012
  Challenges for Beef Production
  Culling Poster
  Gebruik DNS
  Genomika en die Vleisbeesteler
  Horings Ja of Nee
  Ledelys 2012
  Nguni Awards
  Nguni Website
  Ngunis in the Ocean
  Office Report
  Ondersoek na die Reproduksieprestasie van Geregistreerde Ngunikoeie
  Produksiepotensiaal van Nguni Kruisings
  Selection and Management of Heifers
  Teelwaardes - Hoe om dit te verstaan
  Trichomonosis
  Veilingspryse
  Veld Management
  Horns:  Yes or No?
  Production potential of Nguni crosses

2011 JOERNAAL
  Nguni Cattle Breeders' Society Office Report 2011
  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 1)
  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 2)
  The Nguni Cattle Breeders' Society 1986 -2011 (Part 3)
  2010 Average Sale Prices on sales held under the Auspices
  The Nguni and climate change:  Challenges and opportunities
  Vaccinate now against wet season
  Raskeuse - BreŽ riglyne vir beginner beesboere
  Koei kalf produksie en inkomste senario's
  The value of Central and on-farm performance Tests
  Die waarde van sentrale en op-die-plaas prestasietoetse
  Oliver - of the Bushveld (Part 1)
  Oliver - of the Bushveld (Part 2)
  Nguni - An indigenous cattle breed for africa
  LNR beste produserende koeie toekennings - vereistes
  Breed characterization studies in Namibia
  My rede hoekom ek met Nguni's boer
  DNA toetse by beeste

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

2010 JOERNAAL
  Hoe lyk die beginsels van goeie veldbestuur?
  Nguni Cattle - A breed of national importance
  Inbreeding - Is it a tool to be used by cattle breeders?
  Doeltreffende seleksie vir meer produktiewe (doeltreffende) beeste
  Waarom is keuring by die Nguni noodsaaklik
  Bestuur van die verse en eerstekalfkoeie vir verhoogde reproduksie
  Die oorerwing van poenskop-gene
  Beesvleisbedryf Vooruitsigte Positief
  Prestasie van Nguni kruis kalwers in 'n "background" sisteem
  Die Nguni in terminale kruisteling
  Bovine Viral Diarrhoea Virus
  Elektroniese Data Voordele en Besparing

2009 JOERNAAL
  Beesvirusdiarree (BVD) Infeksie
  Die effek van reproduksie
  Fire
  Inteling en die effek
  Logix
  'n Terugblik Kaokoland 1966
  Nampo 2008
  Nguni Development Project in Limpopo
  Reproduksie se invloed op seleksie en wins
  Seleksiedoelwitte fakore belangrik in Nguni kudde
  Seleksiedoelwitte kwantifisering deur teelwaardes
  The role of cattle at Lion Match Forestry

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

2008 JOERNAAL
  Does size count
  From the breed of the past to high beef quality
  Genetiese defekte en die potensiaal van die Nguni
  Grazing behaviour en moving activities
  Introduction to Nguni ecotypes
  Kombinasie van wild en beeste
  'n Klein voerkraal eienaar se positiewe ondervinging
  Read more on our website
  The demographics of the registered Nguni females
  The Nguni as a source for research
  Voerkraal se perspektief

2007 JOERNAAL
  Branding of cattle
  Breeding veld productive cattle
  Description of Nguni cattle
  Discussion of cow efficiency measures
  East Cape Club
  Emoyeni Nguni Project
  Hoekom met Ngunis kruis
  Linebreeding
  Nguni Cattle cc Veld Bull Project
  Nguni Cattle of Southern Africa
  Nguni - Nature's Masterpiece
  SA Stamboek
  Seleksie van diere
  Tough cattle, Tender beef
  Vleis van die veld
  Waarom is objektiewe metings

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
   

2006 JOERNAAL
  Inteling
  Is the Nguni adapted to low quality pastures
  The contribution of research
  Weiveld evaluering

2005 JOERNAAL
  Feedlot performance of Nguni
  Genotype by ecological region interaction
  History and background of the Nguni
  'n Ondersoek na groei-eienskappe
  Pinnacle of an adapted breed
  The potential of the Nguni as a dam line
  Tick resistance in the Nguni breed

 
 

  Kalender
  Diere te Koop
  Veiling Uitslae

  Tel: (051) 448 7302
  liezel@nguni.co.za  © 2008 - 2020  
  Nguni Beestelersgenootskap van Suid-Afrika
  Website Terms & Conditions